Đặt bánh ngọt

Đặt giá trị cho sự tiếp xúc của hiện vật của bạn! Đối với bạn nhiều 
lĩnh vực dành riêng cho thành tựu nghệ thuật khác nhau!

Đặt chuyến tham quan của bạn vào đường Bánh & Sôcôla! Một sự kiện không thể xóa nhòa được đặc trưng bởi vị ngọt. Chúng tôi đang chờ bạn!

Đặt các lớp học của CSC: 4 giờ trong suốt sự kiện. Chọn một chủ đề, một kỹ thuật đạt được và trình độ kỹ năng!

ruy cập vào Photogallery Bánh ngọt Cake Sugar & 2013! Hãy hồi tưởng lại tất cả những khoảnh khắc quan trọng và không thể xóa nhòa của ấn bản đầu tiên của CSC … cho niềm đam mê thiết kế bánh, cupcake, sô cô la và đường! 

GUEST STAR – Renato Ardovino kể câu chuyện tại Cake International  CAKE SCRUBS – Chúng tôi hiện diện: Barbara Perego!  Không phải chỉ có đường – Cô dâu Hiện đại làm cho đám cưới của bạn trở nên độc đáo! 

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *